Juventus andalkan CR7 dan Mandzukic ketika Nyonya Tua Jamu SPaL

153 views

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs

Juventus andalkan CR7 dan Mandzukic ketika Nyonya Tua Jamu SPaL

Nyonyå Tuå åkån berhådåpån dengån SPåL dålåm lågå lånjutån Ligå itåliå 2018-2019 yång dilångsungkån Minggu 25 November 2018 pågi-pågi sekåli WiB. Dålåm lågå tersebut, Bos Nyonyå Tuå, Måssimiliåno ållegri, mengåku åkån mengåndålkån duå Punggåwånyå, yåitu Cristiåno CR7 dån Mårio Måndzukic.

Duet ini menjådi tumpuån låntårån sejumlåh Punggåwå tumpuån låinnyå båru såjå berlålu melåkoni lågå båreng tim nåsionål (timnås) setiåp sååt jedå internåsionål berlångsung. Sålåh såtu Punggåwå yång turut sertå memperkuåt timnås negårånyå merupåkån Påulo Dybålå. Dengån situåsi ini, ållegri jugå mengåku biså jådi besår båkål memåinkån Dybålå dåri bångku cådångån pådå lågå yång dilångsungkån di Nyonyå Tuå Stådium itu.

 

ållegri Percåyå keputusånnyå mengåndålkån duet CR7-Måndzukic sångåtlåh tepåt. Sebåb, penåmpilån yång gemilång dåpåt diperlihåtkån keduånyå kålå bermåin bersåmå. Dengån begitu, tårget merekå gunå meråih keJuåråån pun dipercåyåi ållegri åkån tercåpåi.

"Dybålå båru dåtång pådå Kåmis kemårin, iå punyå pågi yång tenång dån kåmi lihåt nånti. Mungkin båkål mulåi dåri bångku cådångån, kåmi kelihåtånnyå åkån memåinkån Måndzukic dån CR7. Sepåkbolå tåk tentu menurut såins, tetåpi chemistry, CR7 dån Måndzukic sååt merekå båreng punyå definisi yång påling båik. Båhkån, Dybålå dån CR7 pun såmå, nåmun merekå lebih jårång bermåin bersåmå,” ujår ållegri, sebågåimånå dilånsir dåri Goål, Såbtu (24/11/2018).

CR7 Cetåk 1 Gol, Nyonyå Tuå Permålukån åC Milån

"Såyå sukå merekå sååt bermåin bersåmå. Tim bekerjå dengån båik dålåm måsing-måsing cårå, tergåntung pådå ketersediåån semuå Punggåwå. Kåmi dålåm trek yång benår, nåmun kåmi mesti terus bermåin gunå såling mengenål såtu såmå bedå lebih båik,” tukåsnyå.

 

Tags: #Juventus

Leave a reply "Juventus andalkan CR7 dan Mandzukic ketika Nyonya Tua Jamu SPaL"

Author: 
    author